Forside    Sidste chance    Nye varer    Lux varer    Om os    Forsendelse    Betingelser   
Indlevering til alm. netauktion på det enkelte auktionshus.
Vi har som noget nyt i branchen helt fjernet sælgersalæret for indleverede varer. Det betyder at det hammerslag du ser på siden er det beløb du får udbetalt. Til gengæld har vi for at fastholde vor indtjening hævet købergebyret, men samlet set er det faktisk blevet billigere, og resulterer dermed i højere udbetaling til sælger.

Når du har indleveret varer, er det hammerslag du ser på dine varer det beløb du får udbetalt, med mindre der er aftalt en mindstepris, som ikke er opfyldt. Fra første marts 2013 vil aftalte mindstepriser fremgå af teksten til lottet.

For afhentede varer aftaler vi gebyret individuelt, og her afhænger det klart om der er tale om en spisestue, eller et guldur.

Varer afhentet af os til alm. netauktion (Kolding Bestil på 30 74 79 75) (Vordingborg Bestil på 40 84 25 26):

Ved afstande over 100 km. beregnet som kørsel frem og tilbage, betales et individuelt aftalt tillæg.

Auktionsbetingelser

Køber er den kunde, der får hammerslaget. Scandiart.com tager forbehold for menneskelige eller maskinelle fejl og forbeholder sig ret til at slette en auktion uanset om auktionen er i gang eller afsluttet. Scandiart.com bestemmer i alle tvivls tilfælde om budgivningen.

Scandiart.com gør opmærksom på at private og (som noget særligt kun hos Scandiart) også erhvervskunder har 14 dages fortrydelsesret fra det øjeblik varen er modtaget enten hos os eller derhjemme med post eller fragt. Fortrydelsen skal ikke begrundes, men du må gerne.

I visse tilfælde kan vi vælge at udvide fortrydelsesretten, hvis vi finder at kunden har krav på en større service end loven som minimum foreskriver.

Ønske du at udmelde dig indsender du blot dit brugernavn og password på en mail med oplysning og at du ønsker at udmelde dig. Du modtager så en mail med bekræftelse på din udmelding, samt tak for din tid som kunde. Du er velkommen til begrunde din udmeldelse, så vi evt. kan ændre på forhold som var årsag til udmeldelsen.

Købesummen er hammerslagsprisen med tillæg af 30% i auktionsomkostninger + brugtmoms der kun beregnes af salæret, således at det samlede tillagte beløb udgør 37,5 % i alt. Herudover pålægges hammerslagsgebyr der pt. udgør 125 kr. pr. lot. På varer der handles efter de normale regler til fuldmoms vil der udover auktionsomkostningerne på 30%, beregnes moms på 25% af hammerslag og auktionsomkostninger. Disse auktioner vil være fremhævet.

Købesummen forfalder til betaling ved hammerslaget. Betaling kan finde sted umiddelbart efter auktionen og under alle omstændigheder skal betaling finde sted senest 3 dage efter auktionen er afsluttet. Enten via Netbank, eller i vort showroom pr. check kontant eller Dankort. Betales købesummen ikke rettidigt efter at Scandiart.com har afsendt krav herom til køber er Scandiart.com berettiget til at annullere købet og bortsælge det købte på ny auktion.

Købte varer der er betalt men ikke afhentet, kan efter 1 måned blive videresolgt for købers regning. Indleverede, men ikke solgte varer der ikke er afhentet efter 12 mdr. kan sælges for at dække opbevaringsgebyret. Dette gælder også i tilfælde hvor der er aftalt en eventuel mindstepris. Husk at afhente indleverede varer da det hurtigt kan løbe op. Opbevaringsgebyret udgør 250 kr. pr. uge pr. lot.
Ifølge ophavsretsloven skal der betales 5% i følgeretsvederlag til Copy-Dan af hammerslagsprisen med tillæg af auktionsomkostninger på alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Disse værker er mærket (CD) udfor effekterne. Der skal ikke svares afgift såfremt det enkelte kunstværk koster under 1875.- kr. i hammerslag.

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget forefindes. De på nettet offentliggjorte fotos er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af effekternes stand. Scandiart.com er ikke ejer men formidler af effekterne gennem Internet auktionerne. Scandiart.com er ansvarlig for de oplysninger der gives jvf. købelovens § 83 men Scandiart.com er ikke ansvarlig for manglende oplysninger i beskrivelser af effekterne. Da auktionsbetingelserne kan ændres, anbefales det at gennemlæse auktionsbetingelser, før et eventuelt bud. Vi gør opmærksom på ændringer i den førstkommende mail til vore kunder.

Når du har vundet en auktion fremsender vi dig en mail der fortæller hvad du skal betale i alt, og til hvilken konto, samt hvad det evt. koster at få varen tilsendt. Ved din tilmelding giver du samtidig ret til 12 årlige mails fra os om nye tiltag, spændende auktioner, eller særlige events, eller ændring af vilkårene for kunderne. Det er ikke sikkert at vi benytter os af muligheden, men vi vil gerne have denne mulighed for at kunne kommunikere.

Scandiart er underlagt ædelmetalkontrollen, og får jævnligt besøg af repræsentanter derfra som udtager varer til efterprøvning for lødighed. Kontrollen er til gavn for både køber og auktionshus der på denne måde er med til at fastholde Danmarks ry som et sted hvor lødigheden af guld sølv og platinsmykker er i orden. Hvis du oplever at der dukker en besked op om at en vare du byder på er udtaget til kontrol betyder det at du kan riskere lidt ekstra ventetid på din vare, men på den anden side er det jo så en ekstra garanti for at de varer du køber er iorden.

Du har altid ubetinget 14 dages fortrydelsesret fra du har modtaget varen i hånden. Denne ret gælder både for private og erhvervskunder. Erhvervskunder har efter loven ikke denne ret hos andre auktionshuse, men da vi tror godt om vore erhvervskunder, er det jo nok kun i de situationer hvor vi har gjort noget forkert at erhvervskunden vil fortryde, og så ville vi jo sikkert have givet ham ret alligevel.
HUSK. Ved din tilmelding giver du tilladelse til at vi årligt sender dig max. 5 mails med enten reklamer for aktiviteter vi støtter, eller henvisning til kommende auktioner.